Az egészségügy régóta várt reformjának egyik előfutáraként kezdték meg működésüket az egészségpénztárak, amelyek feladata az egészség védelmét szolgáló, de a társadalombiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott ellátások kiegészítése.

A pénztárban elszámolható egészségcélú kiadások – a pénztári tagságtól függetlenül – megtalálhatóak mindenki, így az Ön költségei között is. A pénztári tagsággal és tagdíj befizetésekkel igénybe vehető adókedvezmények ugyanakkor jelentősen csökkentheti egész családja egészségügyi kiadásait

Miért előnyös az egészség- és önsegélyező pénztári tagság?

Adókedvezmény vehető igénybe

Az Ön egyéni tagdíjbefizetéseire, eseti befizetéseire 20% személyi jövedelem adó-visszatérítés vehető igénybe, ezen kívül az igénybe vett prevenciós szolgáltatásokra illetve a legalább 24 hónapra lekötött tagdíjbefizetésekre további 10-10%-os SZJA kedvezményt érvényesíthet. Az adókedvezmény mértéke éves szinten maximum 150 000 Ft lehet, a visszaigényelt adókedvezmény pedig egészségszámláján 100%-ban jóváírásra kerül.

Kamatadó mentes

A Pénztár által elért hozamokat, amelyek az Ön egyéni számláján lévő megtakarítását gyarapítják, nem terheli kamatadó.

Hozzátartozók számára is elérhető

A Pénztár szolgáltatásait az Ön által megjelölt közeli hozzátartozói – házastárs, egyenes ágbeli rokon (nagyszülő, szülő, gyermek, unoka), testvér és élettárs – is igénybe vehetik.

Örökölhető

A pénztártag törvényes örököse, ill. a tag által megjelölt kedvezményezett a tag halála esetén (adó- és illetékmentesen) örökli a felhalmozott megtakarítást.

A tagdíjfizetést munkáltatója részben vagy egészben átvállalhatja.

Az 1993. évi XCVI törvény 2012. decemberi módosítása jelentősen kibővítette az önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások körét és azóta még tovább bővült a felhasználási kör. Lehetőség van egyetemi/főiskolai tandíj, kollégiumi díj, albérleti díj nyújtását, közüzemi díjak kifizetését, devizahitel törlesztő részletet vagy az idősotthoni elhelyezést. Óvodás vagy iskoláskorú gyermekkel rendelkezők a tankönyv és tanszer kiadáson felül az összes ruházati költséget elszámolhatják és visszakapják a pénztári számlájukról.

Gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre, optikára, fogorvosra, táppénz kiegészítésre, védőoltásokra, csecsemő és babaápolási termékekre ugyanúgy használható, mint a hagyományos egészségpénztárak.

A szolgáltatások kapcsán, kinek mi lehet hasznos:

 • Szülés előtakarékosság
 • Gyermekeink taníttatása és jövője
 • Gondoskodás idős hozzátartozóinkról
 • Otthonunk védelme és biztonsága
 • Egészségtervezés és megőrzés
 • Jövedelem és egzisztencia védelem

Egyes szolgáltatások a befizetést követően azonnal felhasználhatók:

 • Közüzemi díjak (víz, gáz, csatorna, áram) védendő fogyasztók részére
 • Temetési költségek
 • Egészségcélú szolgáltatások:
  • Csecsemő és babaápolási termékek
  • Védőoltások, kötszerek
  • Gyógyszer, gyógyhatású készítmény
  • Gyógyászati segédeszköz – optika, fogorvos
  • Táppénz kiegészítés
  • Vakok speciális költségei
  • Mozgáskorlátozottak életvitelét megkönnyítő eszközök

Az egészségcélú termékek és a temetési költségek esetén az egészségpénztáraknál is ismert módokon történik a szolgáltatás. A termékeket megvásárolhatják a pénztári kártyával vagy kérhetnek a vásárlásról számlát, amit ha beküldenek és van elég fedezetük, akkor mi átutaljuk a bankszámlájukra.

Az Önsegélyező Pénztár a Család pénztára, mert a szolgáltatások mindegyike – a lakás fenntartásával kapcsolatosak kivételével – igénybe vehető közeli hozzátartozó jogán is.

Ha van egy férfi dolgozó, akinek a felesége GYED-n van, akkor ő a pénztári számlájáról minden hónapban kaphat maximum a GYED mértékével azonos összegben jövedelempótlást, mert a családjában van egy lecsökkent jövedelem. Vagyis a munkáltatótól kapott cafeteria összeget, ő a bankszámlájára átutalással fogja megkapni a pénztári számláról. Mivel jövedelem kiegészítés történik, így nem kell számlákat bemutatnia.

Nézzünk egy másik esetet is a közeli hozzátartozóra vonatkozóan. Ha az egyik dolgozónak unokája születik vagy a lánya terhes lesz, akkor szülés szolgáltatás keretében a 180 napnál korábbi egyenlegéből felvehet maximum egy millió forintot. Ehhez egy születési anyakönyvi kivonat vagy a terhes kiskönyv másolatát kell bemutatnia. Gondoljunk csak bele milyen jó érzés, amikor gyermekünk legszebb pillanataiban tudjuk őt támogatni egy babakocsi, pelenkázó vagy egy őssejt levétel megvásárlásával.

 

Hogyan adózik a munkáltatói önsegélyező pénztári befizetés?

Cafeteria rendszert működtető vagy béren kívüli juttatást adó vállalkozások részére két, kedvezményes adózású cafeteria módot kínálunk:

 • munkáltatói támogatás
 • munkáltatói hozzájárulás

A munkáltatói befizetés adómentes vásárlási lehetőséget biztosít a pénztártagok és a szolgáltatásra bejelentett közeli hozzátartozóik részére. Az önsegélyező pénztár szolgáltatói hálózatában kártyával vagy közvetlen banki átutalással lehet felhasználni a jogszabályban meghatározott szolgáltatások vásárlására.

A dolgozónak, aki kapja ezt a juttatás, taggá kell válnia.

Munkáltatói hozzájárulás:

A juttatásnak 2017-től nincs felsőhatára. A munkáltató az érvényes önsegélyező pénztári tagsággal rendelkező dolgozó választása alapján átutalja a pénztárnak a dolgozó által megjelölt összeget. Az átutalt összeg 94,1%-a a tag egyéni pénztári számlájára kerül, a többi a pénztár működési költségeinek, likviditásának fedezésére szolgál.

2017-ben a munkáltatót 15% személyi jövedelemadó kötelezettség és 22% egészségügyi hozzájárulás terheli a munkáltatói hozzájárulás összegének 1,18-szerese után, így a teljes adóteher 43,66%. A munkáltatói hozzájárulás után a pénztártag nem vehet igénybe adókedvezményt.

Bővebben: Munkáltatói hozzájárulás

 

Munkáltatói támogatás:

A munkáltatói támogatás vagy más néven adomány maximális értéke törvényileg nincs behatárolva.

Munkáltatót semmilyen adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli! Az adományként utalt összeg 100%-ban ráfordításként elszámolható.

A munkáltató az érvényes önsegélyező pénztári tagsággal rendelkező dolgozó választása alapján átutalja a pénztárnak az adományként meghatározott összeget. Az átutalt összeg 92,5%-a a tag egyéni pénztári számlájára kerül, a többi a pénztár működési költségeinek, likviditásának fedezésére szolgál.

A munkavállaló számára egyéb jövedelem lesz a pénztári számláján jóváírt adomány összege, így 15% személyi jövedelemadó és 22% kötelezettség terheli a pénztári költségekkel csökkentett összeg 0,82-szerese után, vagyis a teljes adóvonzat mindössze 30,34%. A támogatásként jóváírt összeg egyben 20% adókedvezményre is jogosítja a pénztártagot évi 150.000 Ft mértékig, így a teljes fizetendő adó és az adókedvezmény különbözete 10,34%, ami gyakorlatilag a legkedvezőbbé teszi ezt a juttatási formát.

 

Önkéntes nyugdíj Pénztár:

Mi az önkéntes nyugdíjpénztár?

A nyugdíjcélú megtakarítás egyik eleme lehet az önkéntes nyugdíjpénztár, melynek célja, hogy aktív éveinkben, adózott jövedelmünkből vállalt pluszbefizetésekkel előtakarékoskodjunk nyugdíjas éveinkre, és ezzel megőrizzük azt az életszínvonalunkat, amelyet aktív dolgozóként elértünk.
A Nyugdíjpénztár egyéni nyugdíjszámlát vezet minden pénztártag részére, amelyen folyamatosan (honlapon keresztül is elérhető) nyomon követhetőek a befizetések, az elért hozamok, a jóváírt adókedvezmények. 

Ki lehet tagjai önkéntes nyugdíjpénztárnak?

Az önkéntes nyugdíjpénztárnak bárki tagja lehet, aki elmúlt 16. éves, valamint a Pénztár alapszabályát elfogadja, és legalább az egységes havi tagdíj (7.000 Ft) megfizetését vállalja.
A be/átlépéshez ki kell tölteni a belépési nyilatkozatot (bankfiókban, illetve a honlapon is elérhető), leadni a bankfiókban, vagy eljuttatni a Pénztár címére, és legalább 4.000 Ft belépési díjat be kell fizetni a Pénztár számlájára.
A rendszeres tagdíj mellett, tetszőleges időközönként lehetőség van eseti befizetésekre is.  

Hogyan működik az önkéntes nyugdíjpénztár?

Az önkéntes nyugdíjpénztár non profit szervezet, önkormányzati alapon működik. Egy pénztártag egyszerre több pénztárnak is tagja lehet, illetve bármikor válthat pénztárat. 

Tagdíjfizetés, megtakarítás

A nyugdíjpénztári tagdíjat fizetheti magánszemély, vagy a munkáltató is átvállalhatja.  A havi minimális tagdíj mértéke 7.000 Ft, azonban teljesíthető bármikor eseti befizetés is. A tagdíjat átutalással vagy postai csekken lehet befizetni a Pénztár számlájára. 

Tagdíjfelosztás

A pénztártag által befizetett havi vagy eseti tagdíj három tartalékba kerül:

 • Fedezeti tartalék (ez az egyéni számla)
 • Működési tartalék (a nyugdíjpénztár működési kiadásainak fedezésére szolgál)
 • Likviditási tartalék

Az éves befizetés az alábbi arányok szerint kerül felosztásra:

  Fedezeti tart. Működési tart. Likviditási tart.
0-10.000 Ft befizetésig 90,00% 10,00% 0,00%
10.001 Ft és 300.000 Ft
éves befizetés közötti részre
94,40% 5,60% 0,00%
300.001 Ft és 500.000 Ft
éves befizetés közötti részre
96,00% 4,00% 0,00%
500.001 Ft éves befizetés feletti részre 99,00% 1,00% 0,00%

Hozam

A Nyugdíjpénztár a fedezeti tartalékon felhalmozott összegeket (a pénztártagok számláin lévő megtakarításokat) folyamatosan befekteti, és az elért hozamot jóváírja az egyéni nyugdíjszámlákon.

Extrema Hungary Kft

1061 Budapest, Jókai tér 7.
I. emelet 12. ajtó, 13-as kapucsengő
Tel.: +36 70 421 0007
Tel.: +36 1 201 2064
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: www.extrema.hu

Nyitva tartás:
hétfő:          08:00 – 16:00
kedd:          08:00 – 16:00
szerda:       08:00 – 16:00
csütörtök: 08:00 – 20:00
péntek:      08:00 – 16:00

MNB engedély szám: H-EN-II-45/2013

Az Extrema Hungary Kft weboldalán süti fájlokat (cookie) használunk, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint.